Science Park Borås är en drivande kraft i en samhällsekonomi där köpbeteenden går från snabba beslut till ansvarstagande konsumtion.

Inom ramen för plattformen CircularHub har vi utvecklat DO-tank Center – en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster.

Här sker idéutbyten, workshops, prototypande och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Science Park Borås arbetar för att möjliggöra innovationer.

Vi tillhandahåller kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer och utgör en central del av det regionala innovationssystemet.

Det innefattar att utveckla din affärsmodell, titta på best practice, analysera värdekedjor, etablera nya samarbetspartners och provocera dig till nytänkande. För att göra detta har vi en rad samarbetspartners, en fysisk miljö under uppbyggnad och kompetens från erfarna aktörer och projekt. Plattformen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Är du nyfiken på att få reda på hur just du kan ha nytta av DO-tank Center?
Kontakta oss nu!