DO-tank center in progress

Nu börjar arbetet på allvar med att göra ändringar till lokalen för DO-tank Center. Vi manifesterar med ett post-it hack: