Varför, Hur och Vad om DO-tank Center

Varför vi finns

Världen behöver nya hållbara lösningar. Sverige behöver konkurrenskraftiga företag i framtiden som skapar attraktionskraft i omvärlden. När företagen själva inte kan eller klarar att lyfta blicken och förstå hur man gör business i framtiden, då hjälper vi till. Vi vill gå från en nedsmutsande textilbransch med ohållbara konsumtionsbeteenden till en attraktiv region med välmående företag och goda framtidsutsikter – En bättre värld genom hållbara innovationer

Hur vi arbetar

Vi jobbar aktivt i projekt för att hjälpa företag och kommuner att ställa om. Detta kan innebära att vi kör workshops, hackaton, skapar prototyper eller bara fungerar bollplank och skapar möten.
Med positiv och respektfull attityd tar vi oss an utmaningar för en bättre värld genom textila innovationer

Vad vi gör

Vi erbjuder hjälp i olika former såsom coachtimmar, workshops, hållbarhetsarbete och projektsamarbeten. Behöver man testa om något fungerar i praktiken hjälper vi till att ta fram prototyper i den mån det ligger inom ramen för vårt uppdrag att hjälpa företag ställa om till cirkularitet, hållbarhet och att bli konkurrenskraftiga.

%d bloggare gillar detta: