Om oss

DOTANK Center är en del av Science Park Borås Innovationsmiljö och är också den fysiska miljön för Science Park Borås olika projekt som t.ex. CircularHub och Textile & Fashion 2030.

Ansvariga DO-tank Center:

Erik Valvring, Innovationsledare
Mathias Bräck, Innovationstekniker
Jennifer Larsson, Innovationstekniker
Mats Johansson, Koordinator
Linda Nydén, Koordinator
Amelie Olesen, forskarassistent
Erik Bresky, VD

Kontakta oss >

 

 

De finansiärer som gjort DOTANK Center möjligt är bl.a.