Om oss

DOTANK Center är en del av Science Park Borås Innovationsmiljö och är också den fysiska miljön för Science Park Borås olika projekt som t.ex. CircularHub och Textile & Fashion 2030.

 

Läs mer:
DoTank Center – the Story
Varför, Hur och Vad om DoTank Center

 

Ansvariga DO-tank Center:

Mathias Bräck, Innovationstekniker
Amelie Olesen, Innovationstekniker
Jennifer Larsson, Innovationstekniker
Linda Nydén, Koordinator
Erik Valvring, Innovationsledare
Erik Bresky, VD

Kontakta oss >

 

 

De finansiärer som gjort DOTANK Center möjligt är bl.a.