Om oss

Ansvariga DO-tank Center:

Erik Valvring, Innovationsledare
Mathias Bräck, Innovationstekniker
Björn Dahlstrand, Innovationstekniker
Marie Widén, Projektledare
Erik Bresky, VD

Kontakta oss >

DOTANK Center är en del av Science Park Borås Innovationsmiljö och är också den fysiska miljön för CircularHub.

De finansiärer som gjort DOTANK Center möjligt är bl.a.

Västra Götalandsregionen
Tillväxtverket
Borås kommun
Sjuhärads Kommunalförbund
Högskolan i Borås
TEKO
Drivhuset
Marketplace Borås