Ordbok

Liten ordbok om de begrepp som relaterar till vår verksamhet och cirkulär ekonomi.

Affärsmodell

En affärsmodell definierar hur en organisation skapar, levererar och tar emot värde

Cirkulär Ekonomi

Den cirkulära ekonomin är en kontinuerlig positiv utvecklingscykel som bevarar och ökar naturkapitalet, optimerar resursutbyten och minimerar systemrisker.

Curkular Rediness Level (CRL)

En skala som anger vilken nivå av cirkularitet en organisation eller företeelse har. Låg nivå antyder omogenhet och att cirkularitet är en form av hållbarhet. Hög nivå antyder att man förstår pch har implementerat cirkularitet i affärmodeller och uppnått klimatneutralitet eller mer.

Do-tank

En Do-tank kan beskrivas som en think-tank (se nedan) med mycket Do. Dvs ett större innovationsfokus som innefattar både att komma på idéer och genomföra dem. En hel del experimenterande och lärande med andra ord.

Think-tank

En plats anpassad för att vara en tankesmedja. Dvs en plats där man har hjälpmedel i form av verktyg och processledare för att tänka nytt.

Hållbarhet

Ekologisk, Ekonomisk, Sociala perspektiv…