Utrustning i DO-tank Center

I DO-tank Center försöker vi skapa en miljö med utrustning som möjliggör framtida affärsmodeller. Vi är främst intresserade i utrustning som vi tror kan hjälpa till att skapa nya värdekedjor i framtidens företag. Utrustning som möjliggör att företag kan växa i Sverige.

TEKO är en viktig samarbetspartner för oss för att kunna visa hur företag kan samverka och använda ny teknologi. På så sätt skapas nya möjligheter till lönsamhet och nya möjligheter att ändra på förutsättningarna i befintliga branscher.

Vill du veta mer? Kontakta oss nu